Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

 


Θέλω να ενημερωθώ για τη διαδικασία συμμετοχής μου στο ανωτέρω πρόγραμμα Voucher και για σύγχρονα προγράμματα κατάρτισης ή/και συμβουλευτικής.

Επιθυμώ να λαμβάνω ενημερωτικά - διαφημιστικά μηνύματα για μελλοντικά προγράμματα κατάρτισης

Footer Image